Weer

Het weer wordt u aangeboden door: Het Berghjournaal

 

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste verjaardag? Dan moet u medisch gekeurd worden wanneer u een nieuw rijbewijs wilt aanvragen. Deze keuring is verplicht.

 

Lees hieronder de procedure:
 

De procedure begint met het aanvragen van een Gezondheidsverklaring via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dan volgt een rijbewijskeuring en vervolgens de beoordeling. Het CBR beoordeelt alle informatie. Via MijnCBR of schriftelijk (bij de papieren aanvraag) ontvangt u bericht over uw Gezondheidsverklaring.

 

Voorbereiding op de keuring

1. U koopt van te voren een Gezondheidsverklaring. Dit kan digitaal via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS controle) of op papier. Digitaal gaat het snelst. De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten

Het is aan te raden om minimaal 5 tot 6 maanden voor het aflopen van de geldigheid van uw rijbewijs met de keuringsprocedure te starten. Door grote drukte bij het CBR kan de responstijd langer zijn. De Verklaring van Geschiktheid  is 1 jaar geldig. 

2. Heeft u digitaal de Gezondheidsverklaring gekocht dan krijgt u automatisch binnen 5 dagen de juiste papieren in uw mijn.cbr mailbox (voor vragen belt u het CBR).  Deze print u uit en neemt u mee.  

3. Heeft u een papieren Gezondheidsverklaring gekocht dan stuurt u die eerst naar het CBR en vervolgens krijgt u de juiste papieren thuisgestuurd. Dit kan een paar weken duren. Let op: Heeft u uw mailadres ingevuld op de papieren gezondheidsverklaring dan krijgt u de papieren niet via de post maar worden deze klaar gezet voor u in uw mijn.cbr mailbox en moet u dus toch inloggen met uw DigiD.

 

Wat moet u meenemen naar de rijbewijskeuring? 

1. De verwijsbrief van het CBR (daarop staan vanaf 1 maart ook zgn. ZD codes) , het Keuringsverslag en eventuele hulpformulieren die de arts in moet vullen.

Er zijn diverse hulpformulieren: bijv. visus, diabetes, algemeen.  Indien er op een formulier staat in te vullen door een arts kunt u dit formulier gewoon meenemen naar de rijbewijskeuringsarts. Indien er staat oogarts, neuroloog dient u zelf een afspraak te maken bij de betreffende specialist. 

2. Urine, hoeft niet nuchter. Bij voorkeur niet ouder dan een uur of twee. Neem de urine mee in een urinecontainertje dat te koop is is bij apotheek, drogist of huisarts.

3. Actueel medicatieoverzicht van de apotheek of huisarts (ook als u op dit moment geen medicijnen gebruikt; dan vraagt u om een blanco lijst waarop alleen uw naam staat).

4. Draagt u contactlenzen, neem dan het recept van uw opticien mee waarop de sterkte staat vermeldt, of de verpakking van de lenzen. Dan hoeft u voor de test van uw gezichtsvermogen de lenzen niet uit te doen. Draagt u een bril bij het autorijden, neemt u dan de bril mee.

5. Rijbewijs:  Alleen als u (nog) geen rijbewijs heeft, mag u een ander identiteitsbewijs meenemen.

6. Contant geld, u kunt niet pinnen!

 

Het onderzoek

De arts vult het keuringsverslag in en eventuele hulpformulieren. Vragen die u met JA heeft beantwoorden worden  besproken en door de arts van een opmerking voorzien. Aan de hand van de meegebrachte medicatielijst van de apotheek wordt ook eventuele medicatie geïnventariseerd. Tevens wordt gevraagd of u onder behandeling bent of onder behandeling bent geweest van een medisch specialist. Vervolgens wordt de geldigheid van uw rijbewijs gecontroleerd, of het is afgegeven voor een kortere periode dan normaal en of er codes op staan vermeld die een beperking inhouden.

Het verdere onderzoek omvat het meten van de bloeddruk, onderzoek van de urine op glucose, bepalen van het gezichtsvermogen, observatie van de motoriek, inschatten van de functie van armen, benen en rug. Daarnaast wordt een globale indruk verkregen van cognitieve en sociale functies.

 

Na afloop van de rijbewijskeuring

Aan het einde van de keuring krijgt u het keuringsverslag en eventueel andere formulieren terug van de arts. Wij raden u aan een kopie te maken voordat u deze op de post doet. In de toekomst is dit ook niet nodig bij digitaal invullen door de keuringsarts. 

 

Uw rijbewijs verlengen bij de gemeente

1.U gaat naar de gemeente en neemt mee:

2. Mogelijk wordt uw verplichte rijbewijskeuring (deels) vergoed door uw zorgverzekeraar. Informeer naar de mogelijkheden bij uw zorgverzekering(tussenpersoon) of kijk in de voorwaarden. U heeft een kwitantie nodig om in te dienen bij uw zorgverzekeraar.

  • 3. Uw oude rijbewijs
  • 4. Pasfoto's 
  • 5. Geld voor het nieuwe rijbewijs (prijs verschilt per gemeente)
  •  

Nog even in het kort van wat erbij komt kijken om een rijbewijs te verlengen?

 

1. Er zijn door het CBR nieuwe eisen gesteld aan de rijbewijskeuringen.

 

Bent u 75 jaar of ouder, dan moet u elke 5 jaar gekeurd worden. Deze keuring is verplicht. Start de procedure 5 maanden voor uw 75e verjaardag of het verlopen van uw rijbewijs.

De procedure begint met het aanvragen van een Gezondheidsverklaring via het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Dan volgt een rijbewijskeuring. Op maandagmorgen kunt u gekeurd worden in het Trefpunt, Schoolstraat 2 te Noordwijk. Uitsluitend op afspraak via tel.nr. 071 572 8434. Leden van de ouderenbond betalen voor de keuring klein rijbewijs € 22,50

U koopt van te voren een Gezondheidsverklaring. Dit kan digitaal via mijn.cbr.nl (met behulp van uw DigiD met SMS controle) of op papier. Digitaal gaat het snelst. De papieren versie kunt u kopen bij de meeste gemeenten.

 

2. Wat moet u meenemen naar de rijbewijskeuring:

 

• De ingevulde gezondheidsverklaring.

• Ingevulde eventuele hulpformulieren als u diabetes, hoge bloeddruk, nierziekte of oogafwijking heeft.

• Urine, hoeft niet nuchter. Bij voorkeur niet ouder dan 2 uur.

• Actueel medicatieoverzicht, ook als u geen medicijnen gebruikt, verkrijgbaar via de apotheek.

• Als u contactlenzen draagt, een recept van de opticien of een verpakking.

• Als u tijdens het autorijden een bril draagt, de bril meenemen.

• Rijbewijs.

• Contant geld, er kan niet gepind worden.

 

3. De belangrijkste punten van de rijbewijskeuring in het kort:

 

1. Door de versoepelingen en het afschalen van de coronamaatregelen loopt de wachttijd bij het verlengen van het rijbewijs door het CBR aanzienlijk terug.

Ondanks dat willen wij u toch adviseren tijdig te starten met de aanvraag.

2. Door veranderingen van de medische keuring moet bij het CBR veel meer werk worden verricht.

Vroeger was er 1 formulier, maar nu kunnen er soms veel meer formulieren nodig zijn.

Voor elke medische aandoening is er nu een apart formulier. Daardoor kan het mogelijk zijn dat er per persoon meer keuringstijd nodig is.

3. Ochtendurine mee brengen.

4. Een overzicht van uw medicijngebruik.

5. Indien brildragend deze bril ook meenemen.

 

Wilt u een afspraak maken bij de keuringsarts in het Trefpunt dan belt u met de Stichting Medipartners Nederland.

Zij zijn telefonisch bereikbaar via nummer: 071 – 5728434.

Tijdens het telefonisch contact kunt u tevens vragen wat u, in uw specifieke situatie, aan formulieren dient mee te nemen naar de keuring.

 

Deze informatie vindt u ook op de website www.ansv.nu