Weer

Het weer wordt u aangeboden door: Het Berghjournaal

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2021

 

Bij veel mensen valt binnenkort weer de bekende ‘blauwe envelop’ in de bus voor de aangifte over 2021, ondanks de berichten dat deze post gaat verdwijnen en de digitale Berichten box daarvoor in de plaats komt.

Maar uw belastinginvullers van de gezamenlijke lokale Ouderenbonden en Stichting Welzijn Noordwijk zijn hier klaar voor en kunnen ook dit jaar u weer helpen, niet alleen met uw aangifte inkomstenbelasting, maar ook eventueel met uw huur- en zorgtoeslag. Deze vrijwilligers hebben hiervoor een gedegen opleiding gevolgd, die speciaal gericht is op de eenvoudige belastingaangiften.

 

Deze service wordt door de belastinginvullers tegen een kleine kostenvergoeding (€15, -) verleend per adres. De doelgroep: in principe leden van de lokale Ouderenbonden en donateurs van Stichting Welzijn Noordwijk, met een jaarinkomen tot € 35.000 (alleenstaande) of € 50.000 (gehuwden/samenwonenden.)

 

Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met uw belastinginvuller uit onderstaande lijst. De aangifte gebeurt ook dit jaar weer zoals het laatste jaar, hetgeen betekent, veelal digitaal via telefonisch contact, en onder voorbehoud, op een pc in De Wieken of Het Trefpunt. Bij hoge uitzondering, als het niet anders kan in overleg ook bij u thuis of bij de belastinginvuller.

 

De termijn voor de aangifte is ook dit jaar tot 1MEI 2022. Vóór 1 maart 2022 krijgt u eventueel  een brief van de Belastingdienst met een nieuwe machtigingscode. Deze code heeft de belastinginvuller nodig om uw gegevens te downloaden en uw aangifte te doen. Mocht u deze brief en/of nieuwe machtigingscode niet ontvangen hebben, dan vragen wij deze machtigingscode voor u aan. Zelfs als u nog nooit aangifte gedaan heeft, kan het zinvol zijn onze hulp in te roepen in verband met aftrekbare zorg/ziekte kosten en eventuele huur- en zorgtoeslag. 

 

Via de computer kan ook in korte tijd worden uitgerekend wat u moet betalen of eventueel kunt terugkrijgen van de al ingehouden en/of betaalde belasting en of u het correcte bedrag van zorg- en/of huurtoeslag uitgekeerd hebt gekregen in 2021 en uitgekeerd krijgt in 2022. Ook kan worden bekeken of u in aanmerking komt voor kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapslasten. 

 

De Belastinginvullers staan weer tot uw dienst en de volgende mensen kunt u bellen:

 

Pieter Verhoeven

06 222 357 62

Hans van der Hoeven

06 536 321 60

Wil Steenvoorden

06 524 074 08

Froukje Vriezema

071 36 160 43

Harm Meijers

071 36 106 04

Teun Meijvogel

071 36 460 37

Ton Ouwehand

071 36 186 38

Wil van Leeuwen

071 36 161 63

 

De volgende belastinginvullers nemen geen nieuwe klanten meer aan:

 

Aad van der Meer

071 36 143 56

Cees Hamburger

071 36 199 54

Kees van Dam

071 36 113 18