Weer

Het weer wordt u aangeboden door: Het Berghjournaal

Belastingaangifte inkomstenbelasting 2020

Bij veel mensen valt binnenkort weer ( of is inmiddels binnen) de bekende ‘blauwe envelop’ in de bus voor de aangifte over 2020.    Voor velen een schrikbeeld, maar niet voor die mensen die al jarenlang hun aangifte laten doen door de  belastinginvullers van de gezamenlijke lokale Ouderenbonden en Stichting Welzijn Noordwijk. Zij  zijn hier klaar voor en kunnen ook dit jaar u weer helpen, niet alleen met uw aangifte inkomstenbelasting, maar ook eventueel met uw huur- en zorgtoeslag. Deze vrijwilligers hebben hiervoor een gedegen opleiding gevolgd, die speciaal gericht is op de eenvoudige belastingaangiften. Deze service wordt door de belastinginvullers tegen een kleine kostenvergoeding (€12, -) verleend per adres. De doelgroep: in principe leden van de lokale Ouderenbonden en donateurs van Stichting Welzijn Noordwijk, met een jaarinkomen tot € 35.000 (alleenstaande) of € 50.000 (gehuwden/samenwonenden.)                                                                                                                        

Voor de aanmelding vragen wij u ook dit jaar rechtstreeks telefonisch contact op te nemen met uw belastinginvuller uit onderstaande lijst. Dit jaar zullen in verband met Corona de meeste aangiften telefonisch worden afgehandeld, waarbij  de documenten bij u worden opgehaald of door u afgeleverd op het adres van de belastinginvuller.

De termijn voor de aangifte is ook dit jaar tot 1MEI 2021. Vóór 1 maart 2021 krijgt u eventueel  een brief van de Belastingdienst met een nieuwe machtigingscode. Deze code heeft de belastinginvuller nodig om uw gegevens te downloaden en uw aangifte te doen. Mocht u deze brief   en/of nieuwe machtigingscode niet ontvangen hebben, dan vragen wij deze machtigingscode voor u aan.

Zelfs als u nog nooit aangifte gedaan heeft, kan het zinvol zijn onze hulp in te roepen in verband met aftrekbare zorg/ziekte kosten en eventuele huur- en zorgtoeslag. Via de computer kan ook in korte tijd worden uitgerekend wat u moet betalen of eventueel kunt terugkrijgen van de al ingehouden en/of betaalde belasting en of u het correcte bedrag van zorg- en/of huurtoeslag uitgekeerd hebt gekregen in 2020 en uitgekeerd krijgt in 2021. Ook kan worden bekeken of u in aanmerking komt voor kwijtschelding gemeentebelasting en waterschapslasten. 

De belastinginvullers staan weer tot uw dienst en de volgende mensen kunt u bellen:

 

Froukje Vriezema                               36 160 43

Hans van de Hoeven                          06 5363 2160 

Harm Meijers                                      36 106 04                                                                                                                                                                          

Pieter Verhoeven                               06 222 357 62                                                                                                                                                                                                                           

Teun Meijvogel                                   36 460 37                                                                                                                                         

Ton Ouwehand                                   36 186 38                                                                                                                      

Wil Steenvoorden                              06 5240 7408                                                                                                               

Wil van Leeuwen                                36 161 63                                                                                                                        

De volgende belastinginvullers nemen geen nieuwe klanten meer aan: 

 Aad van der Meer                   36 143 56

Berend Ike                               36 123 70           06 400 437 09 overdag

Cees Hamburger                     36 199 54

Kees van Dam                         36 113 18