Weer

Het weer wordt u aangeboden door: Het Berghjournaal

WAT IS HET SOCIAAL DOMEIN ?      

 

Het Sociaal Domein bestaat uit alles wat geregeld is in:

  • de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO),
  • de Jeugdwet,  
  • de Participatiewet,

Sommige gedeelten van de Woningwet horen er ook bij, maar alleen als ze wat te maken hebben met deze drie eerdergenoemde wetten.

 

Heb je een probleem waarbij de Gemeente Noordwijk zou kunnen helpen?

Neem dan contact op met het Lokaal Loket in je eigen kern;

 

Noordwijk:                                        

T:  (071) 3660295

E:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Noordwijkerhout/de Zilk:

T:  (0252) 343800

E:  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Of kijk op het internet : www.lokaalloketnoordwijk.nl

 

ADVIESRAAD SOCIAAL DOMEIN

 

De adviesraad bestaat uit inwoners van de gemeente Noordwijk die goed thuis zijn op diverse gebieden binnen het sociale domein. Door al hun kennis en ervaring is de adviesraad in staat adviezen uit te brengen die rekening houden met veel verschillende belangen.

Ook de samenwerkende ouderenbonden (Federatie Senioren-4-Noordwijk) zijn vertegenwoordigd in deze adviesraad.

 

De Adviesraad Sociaal Domein adviseert gevraagd en ongevraagd het college van Burgemeester en Wethouders (B&W). Ook houdt de adviesraad de gemeenteraad op de hoogte van de adviezen die aan het college van B&W zijn voorgelegd.

De adviesraad adviseert niet over individuele kwesties, klachten en bezwaarschriften, maar wel over alles wat een hele groep nodig heeft.

Gaan klachten over procedures, regelingen of richtlijnen dan kan de adviesraad er wel voor in actie komen.

 

Meer informatie over de Adviesraad Sociaal Domein via de website:

www.noordwijk.nl/gemeenteraad/adviesorganen

 

WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

 

Of je nu oud, jong of ziek bent of een lichamelijke beperking hebt, er zijn altijd situaties denkbaar waarbij je wel wat extra hulp of ondersteuning kunt gebruiken.

Bijvoorbeeld als je je huis niet meer zelf kunt schoonmaken. Als lopen steeds lastiger wordt.

Als je geen eigen vervoer hebt en het openbaar vervoer geen optie is. Als je de trap niet meer opkomt. Bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget (PGB) voor degene die liever zelf zijn of haar zorg regelt.

 

 

 

Er zijn allerlei situaties waarbij je een beroep kunt doen op de gemeente of waarbij de gemeente kan helpen. Heeft u ondersteuning nodig bij het aanvragen of regelen van hulp, dan kunt u altijd een van onze vrijwillige ouderenadviseurs hiervoor inschakelen om samen met u naar oplossingen te zoeken.

 

De Gemeente Noordwijk werkt samen met andere gemeenten in de Bollenstreek om de WMO-voorzieningen aan haar inwoners te kunnen aanbieden. De gemeente stelt daar haar eigen regels voor op. Die regels worden uitgevoerd door de Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD).

Als je als inwoner van de gemeente Noordwijk een beroep doet op de gemeente, dan nemen medewerkers van de ISD contact met je op om na te gaan wat je zelf kunt organiseren.
Als je het probleem niet zelf kunt oplossen dan geeft de ISD aan de gemeente door wat er, al dan niet aanvullend, nodig is.

 

PARTICIPATIEWET.


De Participatiewet is een Nederlandse wet die is ingegaan op 1 januari 2015.
Deze wet vervangt het voorgaande stelsel van Wet werk en bijstand, de Wet sociale
werkvoorziening en de Wajong.
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Die wet moet ervoor zorgen dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.