Weer

Het weer wordt u aangeboden door: Het Berghjournaal

 

 

De contributie voor het lidmaatschap van de ANSV bedraagt € 20,00 p.p. Is uw echtgenoot/partner ook lid, dan bedraagt de contributie € 30,00 voor u samen.

 

Wordt u lid met ingang van 1 juli of later, dan bedraagt de contributie voor de rest van dat jaar € 10,00 p.p. Een 2e lid op hetzelfde adres betaalt dan € 5,00 voor de rest van dat jaar.

 

Nieuwe leden kunnen dit bedrag storten op rekeningnummer: 

NL14 INGB 0007090565, t.n.v. ANSV Noordwijk, onder vermelding van uw volledige naam en contributie 2017

 

Bent u al lid? vergeet dan niet uw lidmaatschapsnummer te vermelden.