ANSV richt zich op de belangen van senioren in de Gemeente Noordwijk en omgeving.
Wij richten ons op het bieden van contactmogelijkheden en actieve deelname aan de samenleving.
De vereniging ANSV zal onder andere:

-  Opkomen voor de belangen van senioren in de Gemeente Noordwijk;
-  Contactmogelijkheden bieden voor senioren en door senioren;
-  Talloze activiteiten organiseren met hulp van vrijwilligers;
-  Zorgen voor ledenvoordeel bij o.a. verzekeringen en rijbewijskeuring;
-  Belastinghulp aanbieden aan de leden;
-  Hulp bieden bij aanvragen Sociaal Domein en keukentafelgesprekken.